Na het gereed komen van de werkzaamheden op het landbouwbedrijf, is ook de compensatie voor het gebruikte bos gerealiseerd. Deze compensatie is uitgevoerd met de aanleg van een lindebos. Een lindebos is uniek in de polder, maar niet onnatuurlijk. Een lindebos is met uitzondering van de traditionele bossamenstellingen bij uitstek geschikt om uit te groeien naar een bos waarbij ook de ondergroei zeer interessant is voor bosflora en – fauna. De bladeren van de lindeboom verteren namelijk zeer snel waardoor er begroeiing van de bosbodem mogelijk is.

Een begroeide bosbodem geeft ook een mooi beeld voor de recreant, waardoor het bos op de lange termijn een bijdrage levert aan de belevingswaarde van het gebied tussen de dorpskern en het landbouwbedrijf. Om de belevingswaarde extra te bedienen wordt er in het aangelegde bos een wandelpad gerealiseerd. Nabij het lindebos worden eiken geplant met daartussen veel struiksoorten die vruchtdragend zijn. Het bosgebied zal op de lange termijn een duurzaam element zijn voor biodiversiteit en beleving.

Voormalige ijskelder wordt vleermuisbunker

Binnen het gebied is een voormalige ijskelder aanwezig die in vroegere tijden zorgde voor kleinschalige op- en overslag van geteelde groente. De ijskelder is overbodig geworden, maar zal niet nutteloos worden gehouden of gesloopt. De ijskelder heeft bij uitstek een goed klimaat waardoor vleermuizen er prima zouden kunnen overwinteren. De kelder wordt daarom geschikt gemaakt voor een overwinteringsplaats voor vleermuizen. De kelder wordt schoongemaakt en voorzien van een gesloten ingang waarbij het mogelijk is dat vleermuizen ongehinderd in en uit kunnen vliegen. Periodiek zal worden gemonitord welke vleermuissoorten gebruik maken van de kelder.

Landschapslint hersteld

De Wilhelminapolder kent vele landschapsbepalende beplanting. Het gaat hierbij om knotbomen, singels, kleine bosjes en bomenrijen. De beplantingen geven de polder karakter. Om deze beplanting in stand te kunnen houden moeten soms oude bomen worden vervangen. Op de dijk tussen de Blauwe Wijk en Zuid Beveland zijn deze winter 60 populieren vervangen. De oude bomen hadden veel last van breuk bij harde wind in de takken. De bomen zijn vervangen door nieuwe populieren die voor de toekomst het karakter van de dijk en polder zullen behouden.

Naast het vervangen van de populieren zijn er ook dit jaar weer knotwilgen geknot. Deze beeldbepalende bomen zijn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en schoolkinderen geknot. De takken van de knotbomen zijn verwerkt in takkenrillen die dekking en beschutting geven aan de in het wild levende dieren. Daarnaast bieden deze rillen een broedplaats aan insecten en ander ruigte gerelateerde soorten als vlinders en reptielen.

IMG_0071 2018-03-22 nestkast5 b2b962c9-0888-4deb-b378-9a5cc72488ca 2018-03-22 nestkast2 2b2fbc18-1bca-45b7-960b-af38586a56d8 IMG_0088 IMG_0081 IMG_0077