Hoe kun je op een duurzame manier meer aardappelen van hoge kwaliteit telen? Om dat uit te dokteren, ontwikkelde fritesproducent Lamb Weston / Meijer een duurzaam teeltplan dat in Zeeland met akkerbouwbedrijven wordt beproefd. Rode draad: alles begint bij een gezonde bodem.

Duurzaam produceren. Je kunt het met de mond belijden, maar doe het maar eens in de praktijk. Dat is best lastig, want je hebt als Zeeuwse teler onder meer te maken met regelgeving voor bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, hier en daar met verzilting van de bodem waardoor de rendementen teruglopen en extreme weerverschillen, zoals dit jaar overvloedige regen in de lente en vervolgens een kurkdroge zomer. Het gebrek aan zoet water is  al jaren een probleem voor Zeeuwse telers.

Vorig jaar besloot Lamb Weston / Meijer (LMW), producent van diepgevroren aardappelproducten met Kruiningen als hoofdkantoor, toch de daad bij het woord te voegen. ,,Concreet gaat om het gezond maken en houden van de bodem, om watermanagement, het beteugelen van CO2-uitstoot, het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het bevorderen van de biodiversiteit”, zegt Jolanda Soons, Sustainability Program Leader van Lamb Weston / Meijer.

Met acht Nederlandse telers, van wie drie Zeeuwse, worden de komende jaren veldproeven gedaan. Dus staan 45 van de 100 Zeeuwse contracttelers van de frietproducent dinsdagmorgen op een winderige akker van Arnold Timmermans in Kattendijke. De andere koplopers zijn maatschap Koninklijke Wilhelminapolder en Cees Groenewege uit Sint-Maartensdijk. Het doel is de opgedane kennis te delen zodat een duurzame aardappelteelt die akkerbouwers tegelijkertijd voldoende inkomen biedt, sneller van de grond komt. Het onderzoek wordt later uitgerold naar Engeland, België, Duitsland en Oostenrijk.

Volgens John Wiskerke, Directeur Strategic Supply & Ambient Business van LWM, is het onderzoek keihard nodig. ,,De voedselvraag neemt toe. Elke dag groeit de wereldbevolking met  200.000 mensen. De aardappel is voedzaam en vraagt relatief weinig bemesting en water. Een ideaal gewas dus. Daar tegenover staat het risico – mede door klimaatverandering – dat de opbrengst per hectare daalt. Ook moeten we de C02-uitstoot en de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen beteugelen. Een gezonde bodem, cruciaal in duurzame akkerbouw, is een voorwaarde voor hogere opbrengsten van langer bewaarbare aardappelen. Hoe we daarin stappen kunnen maken, gaan we in dit meerjarig project onderzoeken.”

Teler Cees Groenewege is blij met de actie van de fritesproducent. ,,Door de privatisering van landbouwadviesdiensten is (veld)onderzoek naar nieuwe teelttechnieken naar de achtergrond gedrongen. Gelukkig pakken bedrijven zoals Lamb Weston / Meijer en Cosun het nu zelf op.”

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/duurzame-aardappelteelt-begint-bij-gezonde-bodem~aab0f932/

images2.persgroep.net