29432207_437045750080282_8390726565633196032_n

Duurzaamheid

De KMWP streeft naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij omgeving en natuur naast de rol die wij hierin spelen net zo belangrijk zijn als het rendement van onze onderneming.

We werken met een duurzaamheidsverslag met daarin kengetallen die jaarlijks geactualiseerd worden, zodat de ontwikkeling van duurzaamheid op ons bedrijf gevolgd kan worden. Het duurzaamheidsverslag is een nulmeting met kengetallen over 2016 en 2017. Wij onderscheiden drie segmenten: duurzame omgeving, duurzame energie en duurzame teelt.

Het volledige duurzaamheidsverslag kunt u hier lezen (pdf).

MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is inherent aan de Nederlandse land- en tuinbouw. Nergens ter wereld worden hoogwaardige landbouwproducten zo efficiënt geteeld als in ons land. Wij zijn ervan overtuigd dat een verantwoorde, duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor onze omgeving ons bedrijf én onze sector bestaansrecht geven, nu en in de toekomst. Kwaliteit, voedselveiligheid en transparantie zijn de kernwaarden.

Deze overtuiging komt in vele aspecten van onze bedrijfsvoering tot uiting. Zo zetten we sterk in op precisielandbouw, waarmee we de efficiency verder verhogen. We beheren meer dan 160 hectare natuur, wat de biodiversiteit in ons bedrijf waarborgt. We betrekken de lokale gemeenschap op ons bedrijf met open dagen en permanente wandelroutes.