Het voorjaar lijkt dit jaar toch nog vroeg te beginnen dus zijn we volop gestart met werkzaamheden op het land. De afgelopen weken is het land bovenop goed ingedroogd, waardoor we met onze machines aan de slag kunnen. Bovendien is het voor sommige gewassen tijd om gezaaid te worden.

Grondbewerking

Voor het poten van plantuien en het zaaien van uien en suikerbieten moet het land voorbewerkt worden om een goed zaaibed te krijgen, klaarleggen noemen we dat. In een goed zaaibed hebben de zaden optimale omstandigheden om te kiemen en uit te groeien. Het klaarleggen van de grond gaat erg moeizaam. De natte winter zonder vorst heeft een slechte structuur opgeleverd. De grondbewerking vraagt hierdoor extra aandacht.

Uien poten en zaaien

Deze week gaan de eerste plantuien van het ras Rumba de grond in. Later deze week zullen we ook de eerste uien zaaien. Lees hier meer over uien op ons bedrijf>>

Zomertarwe zaaien

We telen op ons bedrijf zomertarwe voor zaaizaadvermeerdering. In tegenstelling tot wintertarwe heeft zomertarwe geen koudeperiode nodig. Zomertarwe wordt idealiter in de eerste helft van maart gezaaid.

Suikerbieten zaaien

Ook voor de suikerbieten maken we een fijn zaaibed en dan kunnen we zaaien. Dit jaar telen we circa 235 hectare suikerbieten, die we vanaf nu beginnen te zaaien.

)