Op dit moment zijn we erg druk met zowel de oogst van 2014 als met werkzaamheden die aan de basis liggen van de oogst van 2015. We oogsten nu de laatste percelen tafelaardappelen, gelukkig nog steeds onder mooie droge omstandigheden. Hiernaast rooien we tot in december in fasen suikerbieten.

Ondertussen hebben we onze handen vol aan grondbewerking op de geoogste percelen en de inzaai van wintertarwe. De percelen waar volgend jaar uien, aardappelen en suikerbieten op komen, worden nu geploegd en gerotord. Zo kunnen we hier in het voorjaar een goed zaaibed maken. De vroeg gezaaide wintergerst staat al boven, wintertarwe zaaien we nu zoveel mogelijk in. De omstandigheden voor inzaai zijn erg goed.