De extreme droogte tekent zich sterk af in de landbouwgewassen. Om de aardappelen, plantuien en sjalotten aan de groei te houden beregenen we deze waar mogelijk. De droogte biedt echter ook kansen, namelijk voor grondverbetering zonder structuurschade aan de bodem.

Deze kans benutten we in de vorm van het aanleggen van drainage en diepspitten om storende lagen in de bodem op te heffen. Met deze maatregelen maken we onze percelen beter bestand tegen zware neerslag.

Klik op de foto’s voor een vergroting: