In de eerste dagen van augustus is de oogst weer volop van start gegaan in de Wilhelminapolder. Nadat half juli het eerste graan, wintergerst, is geoogst is nu het grootste graangewas op ons bedrijf aan de beurt: de wintertarwe. Ondertussen is ook de plantuienoogst opgestart.

Dit jaar oogsten we het graan met een nieuwe Claas Lexion 780 APS Hybride combine. Met een maaibord van 12,3 meter breed en motorvermogen van circa 630 PK heeft deze machine een hoge capaciteit. De opbrengsten van de vroege percelen lijken bovengemiddeld, en ook de kwaliteit (hectolitergewicht) ziet er goed uit. Door de goede weersomstandigheden wordt de tarwe met lage vochtpercentages geoogst.

Het stro blijft verhakseld achter op het land als voeding voor de grond. Direct na de graanoogst wordt organische mest uitgereden en worden groenbemesters gezaaid om de bodemgezondheid en vruchtbaarheid op peil te houden.