Certificering

On the way to Planet Proof

We telen onze consumptieaardappelen en plantuien volgens de duurzaamheids-certificering Planet Proof.

‘On the way to PlanetProof’ is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan de regels voldoen, mogen op hun producten ‘On the way to PlanetProof’ afbeelden. Dit keurmerk laat zien dat het product duurzamer is geproduceerd.

PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat.

De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling. Zij worden daarop gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen.

Download Planet Proof certificaat (PDF)

Global-GAP

globalgap_product_logo_320x210.jpg_1162732030Binnen Global-GAP worden met supermarktorganisaties, adviseurs en certificeringsinstellingen uit de hele Europese landbouwsector nieuwe standaarden voor voedselveiligheid en ketengaranties uitgewerkt. De belangrijkste aandachtspunten binnen Global-GAP zijn de voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten.

De Wilhelminapolder is GlobalGAP gecertificeerd voor de producten tafelaardappelen, fritesaardappelen en uien. Voor onze granen en suikerbieten hebben we de benodigde kwaliteitscertificaten op het gebied van voedselveiligheid. Download GLOBALGAP certificaat (PDF).

NAK-gecertificeerd pootgoedNAK-logo-FC

Nederland heeft internationaal een zeer goede reputatie als het gaat om pootaardappelen. Als ons pootgoed is NAK-gecertificeerd. De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van de minister van Economische Zaken (EZ). De NAK ziet erop toe dat ons pootgoed aan de gestelde eisen van gezondheid, raszuiverheid en kwaliteit voldoet.

Voedselveiligheid granen

Productschap Akkerbouw heeft op verzoek van het bedrijfsleven een beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid granen, zaden en peulvruchten ontwikkeld. Deze richtlijn omvat 43 controlepunten waaraan we als graanteler moeten voldoen op het vlak van traceerbaarheid, veiligheid en gezondheid. Download voedselveiligheid-certificaat granen, zaden en peulvruchten (PDF)

Voedselveiligheid suikerbieten

De voedselveiligheid van suiker begint bij de suikerbietenteelt. Telers die aan Suiker Unie leveren moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid suikerbieten, dat onder meer eisen stelt aan de bodemkwaliteit en het gebruik van gewasbescherming. Download voedselveiligheid-certificaat suikerbieten (PDF)

 

 

IMG_8279