Certificeringglobalgap_product_logo_320x210.jpg_1162732030

Er bestaan verschillende borgingen voor de kwaliteit die landbouwbedrijven afleveren. Binnen Global-GAP worden met supermarktorganisaties, adviseurs en certificeringsinstellingen uit de hele Europese landbouwsector nieuwe standaarden voor voedselveiligheid en ketengaranties uitgewerkt. De belangrijkste aandachtspunten binnen Global-GAP zijn de voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten.

De Wilhelminapolder is GlobalGAP gecertificeerd voor de producten tafelaardappelen, fritesaardappelen en uien. Voor onze granen en suikerbieten hebben we de benodigde kwaliteitscertificaten op het gebied van voedselveiligheid.

NAK-gecertificeerd pootgoedNAK-logo-FC

Nederland heeft internationaal een zeer goede reputatie als het gaat om pootaardappelen. Als ons pootgoed is NAK-gecertificeerd. De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van de minister van Economische Zaken (EZ). De NAK ziet erop toe dat ons pootgoed aan de gestelde eisen van gezondheid, raszuiverheid en kwaliteit voldoet.

Download GLOBALGAP certificaat (PDF)

Download voedselveiligheid-certificaat suikerbieten (PDF)

Download voedselveiligheid-certificaat granen, zaden en peulvruchten (PDF)

IMG_8279