Met het rooien van de laatste suikerbieten hebben we op 23 november de oogst 2018 afgerond. We kunnen terugkijken op een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden, van begin tot eind.

In het voorjaar konden we pas op 20 april van start met de eerste werkzaamheden op het land. De meeste jaren is dat veel eerder, maar nu was de grond niet eerder voldoende droog. De grondbewerking en het zaai- en pootwerk vlotte erg goed, maar werd eind april stopgezet door zeer zware neerslag.

Eind mei kregen we opnieuw te maken met extreme neerslaghoeveelheden. Al met al geen goede start voor de gewassen.

Hierna werd het droog en bleef het droog. Een uitzonderlijk warme en droge zomer volgde. Voor de graanoogst en grondbewerkingen waren de omstandigheden perfect, maar in de uien en aardappelen liet de droogte zijn sporen na.

Ook het najaar bleef ongekend droog. De oogstwerkzaamheden verliepen dan ook perfect, maar de opbrengsten pakten helaas fors lager uit dan normaal.