Onze collega’s zetten momenteel alle zeilen bij om de gewassen te oogsten, binnen te rijden en te verwerken én alweer de voorbereidingen te treffen voor de oogst in 2015. Door de goede weersomstandigheden verloopt het landwerk erg goed, hier maken we dan ook volop gebruik van om de uien en aardappelen netjes te oogsten.

De graanoogst is achter de rug, de percelen graanstoppel bereiden we alweer voor op de volgteelt door deze te bemesten, er groenbemestingsgewassen op te telen en te ploegen. De eerste cichorei en suikerbieten gaan we binnenkort ook oogsten, en op ons bedrijf in Wilhelminadorp zijn we druk met het verwerken van de pootaardappelen.