Deze tijd van het jaar staat op ons bedrijf vooral in het teken van de oogst. De voorbije weken is er hard gewerkt in de oogst van aardappelen, uien en suikerbieten. Meteen na de oogst wordt het land bewerkt.

Nadat de zware regen de tweede week van september het landwerk stillegde, is de oogst de voorbije weken weer vol op gang gekomen. We rooiden volop poot- en consumptieaardappelen, die worden opgeslagen op ons bedrijf in Wilhelminadorp en in de aardappelbewaringen die we in de polder hebben.

Op de droge dagen hebben we de uien gerooid en opgeladen. Ook rooien we regelmatig suikerbieten, die verspreid in meerdere leveringen naar de suikerfabriek gaan.

Verder bewerken we de grond om deze luchtig en open te houden. De percelen worden gewoeld, geploegd of ingezaaid met wintergerst of wintertarwe.