Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder is een groot-landbouwbedrijf ten Noorden van de stad Goes, Zeeland. Op ruim 1.400 hectare telen wij graan, consumptie- en pootaardappelen, uien, suikerbieten en luzerne. Ons areaal bestaat hiernaast uit in totaal 500 hectare verpachte grond, mossel- en oesterpercelen, weilanden, wegen, water en natuurgebieden.

Onze visie is een duurzame bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met ketenpartners ten dienste van de rentabiliteit en continuïteit van de maatschap. Bijhorende missie: een duurzame en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van productiemiddelen die in het bezit zijn van de maatschap.

Nieuws